اصولا هر جزی که در بدن که بافتی از بدن نباشد و یا اینکه بدن آن را نساخته باشد و بعدا به بدن جهت بازگرداندن توانایی و یا افزایش توانایی اضافه شود پروتز می گویند. منند گوش مصنوعی ,چشم مصنوعی ,پای مصنوعی و سرانجام دندان مصنوعی.

در این صفحه فقط به قسمت دندانهای مصنوعی و یا همان پروتز خواهیم پرداخت.

به طور کلی پروتزهای دهان و دندان به دو قسمت متحرک و ثابت تقسیم بندی می شوند.پروتزهای ثابت می توانند تک دندان ,چند دندان و یا تمام دندانها را شامل شوند که هر کدام از اینها نیز می توانند متحرک و یا ثابت باشند.

پروتزهای متحرک:

همچنانکه گفته شد انها می توانند دست دندان کامل و یا دندانهای پارسیل (تیکه ای ) باشند.

پروتزمتحرک پارسیل:

این گروه از دندانها گیرو ثبات خود را از دندانهای طبیعی بیمار و به مقدارکمی نیزاز لثه بیمار می گیرند.همچنانکه از اسم اینها بر می آید بیمار می تواند از دهان خارج نموده و تمیز کرده و سر جای خود قرار دهد.ایراد عمده این سرویس لقی و شلی این پروتز می باشد و این لقی در دندانهای پروتزمتحرک کامل بیشتر می باشد (به خصوص در فک پایین ) ولی پروتز پارسیل متحرک نیز که گیر خود را از دندانهای مجاور می گیرد تا حدودی لقی خواهد داشت مثل پروتزهای کامل. ولی درمورد پروتزهای متحرک پارسیل پوسیدن دندانهای مجاور (به دلیل گیرهای غذایی )  یافته ای شایع می باشد.پروتزهای پارسیل متحرک نیز می توانند از جنس کروم کبالت باشند و یا تمام آکریلی ساخته شوند که پروتزهای تمام آکریلی پروتزهای موقت هستند.(هرچند برخی از بیماران به دلیل هزینه اینها را به صورت دایم استفاده  می کنند که کار بسیار غلطی است).پروتزهای کروم کبالت یک فریم (چهارچوب) فلزی دارد که روی آن دندانها و لثه مصنوعی سوار می شوند.پروتزهای متحرک کامل همان دندانهای پارسیل هستند که تمام دندان را در بر می گیرند و مسلما مشکلات بیشتری از این دندانها دارند.در این پروتزها مشکلاتی  مثل لقی ,زدگی و امثال این مسایل یافته بسیار شایعی است.

در پروتزهای متحرک دندانها از دو جنس ساخته می شوند.یا دندانها آکریلی هستند و یا دندانهای چینی.در دندانهای آکریلی سایش بیشتری وجود دارد ولی لب پریدگی وشکستگی کمتر است. یکی ازمشکلات دندانهای آکریلی قدرت برش کمتر آنهابه خصوص به مرور زمان نسبت به دندانهای چینی می باشد .ولی دندانهای چینی سایش کمتری دارند ولی مشکل عمده این دندانها این است که به دلیل اینکه خود سایش ندارند تنش ها را مستقیما به لثه بیمار منتقل می کنند و باعث تحلیل های شدید لثه می شوند. در بیماری که به مدت ده سال از دندانهای چینی متحرک استفاده کرده باشد معمولا لثه کاملا از بین رفته است و باقی عمر خود را با مشکلات بسیاربیشتری دست به گریبان خواهد بود.ولیدرمورد دندانهای آکریلی این مشکلات کمتر است.این لثه ها نیز سایش دارند ولی مقدار آن بسیار کمتر از دهانهایی است که از دندانهای چینی استفاده می کنند.بدین دلیل است که دندانهای چینی کم کم منسوخ شده اند و بسیار کمتر استفاده می شودبه خصوص توسط بیماران و پزشکانی که از مشکلات آینده آنها مطلع باشند.

پروتزهای ثابت:

همچنانکه از نام این پروتز ها بر می آید این پروتز ها توسط بیمار نمی توانند از دهان خارج شوند و بیمار باید آنها را در دهان مانند دندانهای معمولی تمیز نماید. این پروتزها به دو گروه بزرگ بریج ( تقریبا همان روکش های بهم پیوسته می باشند ) و ایمپلنت تقسیم بندی می شوند.مباحث مربوط به ایمپلنت به تفصیل درقسمت ایمپلنت آورده شده است. در اینجا فقط به بریج پرداخته می شود.در بریج گیر و ثبات از دندانهاسی مجاور گرفته می شود و به استخوان و لثه بیمار کاری نداریم.ایراد بزرگ این کار تراش دندانهای مجاور به خصوص اگر این دندانها سالم باشند می باشد. در حقیقت  تراش دندانهای سالم نقطه شروع از دست رفتن این دندانها است. برای حل این مشکل یکی از بهترین راهها ایمپلنت می باشد.یکی از مزیت های بریج ثابت بودن آن و راحتی بیمار (البته تا زمانی که دندانهای پایه مشکل ساز نشده اند) و زیبایی قابل قبول و نیز بی اهمیت بودن حجم استخوان در دسترس می باشد.یکی از محدودیت های این روش طول ناحیه بی دندانی می باشد.اگر بیشتر از دو دندان در کنار هم از دست رفته باشند به جز موارد خیلی خاص اصلا این روش توصیه نمی شود و تنها جایگزین در این موارد ایمپلنت می باشد که اصلا محدودیتی در این مورد ندارد.

پروتز های نیمه متحرک (اوردنچر):

این نوع پروتز ها در اصل همان پروتزهای متحرک کامل می باشند ولی توسط زایده هایی به نام اتچمنت به پایه هایی که در دهان تعبیه شده است ( چه دندان طبیعی بیمار و چه ایمپلنت ) چسبیده می شوند. این نوع پروتزها دیگر مشکلات پروتزهای متحرک که همان لقی و زدگی می باشد را ندارند و یا اینکه بسیار کمتر دارند.این پروتزها از دهان باید خارج و تمیز شوند (همانند دندانهای کامل ) ولی گیر اینها بسیار بیشتر از پروتزهای کامل معمولی می باشد.تکنیک سخت این نوع پروتزها بسیار پیشرفته تر از پروتزهای کامل معمولی می باشد ولی راحتی مریض نیز معمولا بعد ازکار بسیار بیشتر میباشد ولی نگهداری آنها نیز مسایل خود را دارند و قسمتی ازاتچمنت ها هر از چند گاهی باید عوض شوند.

در پایان باید ذکر کرد که هر کدام از پروتز ها مشکلات خاص خود را دارند و هیچ کدام از این سرویس ها صد در صد برای بیمار نیستند. همانند پروتزهای دیگر قسمتهای بدن مانند گوش و ....

ولی موردی که  بسیار مهم میباشد واکثرا فراموش میشود چک آپ در این نوع خدمات میباشد تا اینکه مشکلات درزمانیکه کوچک هستند رفع شود وتبدیل به مشکلات عمده ای نشوند

[ چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 13:38 ] [ ]
About

Blog Custom